เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศพด. ปี65-66