เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
เข้าร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ - ศาลตายาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก