เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

ชอสอบถามเรื่องการใช้บริการขอถังขยะ

แพรว   2024-03-21 - เวลา 16:01:21
หากจะขอถังขยะไว้หน้าบ้าน ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคะ
รายละเอียด
ชื่อ
หมายเหตุ
   - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
    ย้อนกลับ