เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ฉบับที่ 18/2565 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลวังหว้า จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2565