เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ฉบับที่ 2/2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร