เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ตลาดเก่าศรีประจันต์

ตลาดเก่าศรีประจันต์


          เป็นชุมชนริมแม่น้ำท่าจีน เดิมเป็นท่าเทียบเรือข้ามฟากเพื่อขนถ่ายสินค้าและการคมนาคมทางน้ำ ซึ่งมีการค้าขายในชุมชนกันอย่างคึกคัก ระหว่างทิศเหนือ " ตลาดสามชุก" และตลาดโพธิ์พยาทางทิศใต้ ทำให้ชุมชนศรีประจันต์ขยายตัวจากท่าเทียบเรือเป็นตลาดลักษรณะแถวยาวเรียงต่อกัน จึงได้ชื่อว่า "ตลาดโรงยาว" ต่อมาคุณหลวงอนุกูลราชกิจ (นายทอง) ยกที่ดินให้ราชการตั้งเป็น อำเภอศรีประจันต์ จึงได้เกิดตลาดสดวัดยาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ได้จัดสร้างตลาดไชยานุภาพและเป็นตลาดสดศรีประจันต์ นับตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันตลาดสดศรีประจันต์ยังคงสภาพความเก่าแก่ทั้งวิถีชีวิตชาวบ้านรวมถึงอาหารสูตรโบราณต่างๆ