เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

ถนนชำรุดตอนน้ำถ่วมร้องเรียนครั้งที่3

2023-11-17 - เวลา 16:12:18
เคยร้องเรียนก่อนหน้านี้2ครั้งไม่เห็นมีการดำเดินการใดๆ บอกว่าจะเอาหินมาลงให้ก็หายไปเลย ทางเข้าออกรำบากแบบนี้ถ้าให้เอาหินมาลงเองทางหน่วยงานรับผิดชอบค่าใช้จ่าให้ด้วยไหมหรือมีวิธีแก้ไขยังคะ ทางหน่วยงานจะเข้ามาแก้ไขไหมคะ