เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
วัดบ้านกร่าง

วัดบ้านกร่าง

          เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุร่วม 400 ปี เป็นวัดที่มีกรุ๋พระขุนแผนบ้านกร่างเป็นนื้อดินเผาศิลปะอยุธยา คาดว่าสร้างขึ้นหลังสงครามยุทธหัตถึระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราช เมื่อตอนยกทัพกลับผ่านอำเภอศรีประจันต์ ได้พักทัพริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี ทรงรับสั่งให้ทหารสร้างพระเครื่องซึ่งเล่ากันว่าเป็นจำนวนถึง 84,000 องค์บรรจุในกรุวัดบ้านกร่างคู่ เป็นพระที่มีความหมายมากมาย ในการสร้างพระครั้งนี้แม่พิมพ์แกะเป็นสององค์คู่กัน โดยสมมุติให้เป็นองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ พระรูปแบบนี้หายากในกรุอื่นๆ ทั่วประเทศไทย ภายในวัด มีอุโบสถและวิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา มีใบเสมาเรียงรายรอบโสถ์ที่มาจากการนำระวัดกร่างพิมพ์ทรงพลใหญ่มาจำลอง