หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว

เรียนป.โท MBA (บัญชี 15 หน่วยกิจ) /MPA - 90000-110000
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( โครงการพัฒนาบุคลากรฯสู่ประชาคมอาเชียน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(อยู่ระหว่างเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย) หลักสูตรที่เปิดสอน โดยสามารถใช้ทุน อปท. หรือหน่วยราชการอื่นๆ ได้ ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) -การบริหารการศึกษา 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) –การบัญชีบริหาร (มีวิชาบัญชี 15 หน่วยกิต) - การจัดการทั่วไป - การจัดการงานก่อสร้าง 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต(M.P.A.) -การบริหารจัดการภาครัฐ ระยะเวลาการศึกษา (ขึ้นอยู่กับแผนและผลการเรียน) อัตราค่าลงทะเบียน เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 90,000 - 110,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา) แบ่งจ่าย 4 งวด ระยะเวลาในการสมัครเรียนและลงทะเบียน 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2555 กำหนดเปิดเรียน พฤศจิกายน 2555 หลักฐานการสมัครเรียน - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ - ใบรับรองผลการศึกษา(transcript) จำนวน 3 ฉบับ -สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร) จำนวน 3 ฉบับ -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 3 ฉบับ หมายเหตุ สอบถามข้อมูล ได้ที่ 084-9859996 โครงการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐและเอกชน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-KRAI) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
 
ip [27.55.4.210]  จากคุณ::. ประสานงาน  วันที่  26 ต.ค. 58 เวลา 13:11:31 น.
 

 

 


ตอบคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ
ความคิดเห็น
โดย
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ