พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลวังหว้า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
     
 
 
วันที่ 29 มกราคม 2559 : การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ( หมู่ 5 ณ โรงอาหาร โรงเรียนวัดเกาะ) พร้อมกับเทศบาลตำบลวังหว้าได้ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559

 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ( หมู่ 4 ณ ศาลา SML) พร้อมกับเทศบาลตำบลวังหว้าได้ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2559

 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ( หมู่ 3 ณ ศาลา SML) พร้อมกับเทศบาลตำบลวังหว้าได้ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2559

 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ( หมู่ 2 ณ ศาลา SML) พร้อมกับเทศบาลตำบลวังหว้าได้ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2559

 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ( หมู่ 1 ณ โรงเรียนบ้านตลาดวังหว้า) พร้อมกับเทศบาลตำบลวังหว้าได้ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2559

 
เทศบาลตำบลวังหว้า ร่วมกิจกรรมธารากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ณ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2559

 
เทศบาลตำบลวังหว้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีบวงสรวงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ 6 ต.วังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2559

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

 
เทศบาลตำบลวังหว้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2558

 
ทต.วังหว้าจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

 
โครงการพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543

 
ทต.วังหว้า ร่วมกับ รพ.สต.วังหว้า และอสม. ต.วังหว้า ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

 
เทศบาลตำบลวังหว้า นำโดย นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558

หน้าแรก << ก่อนหน้า