พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
อิฐมอญ
อิฐมอญ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ.2563]

   
 
ข้าวอินทรีย์
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ.2563]

   
 
กุยช่ายเขียวกุยช่ายขาวปลอดสารพิษ
กุยช่ายเขียว กุยช่ายขาว
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ.2563]

   
 
แชมพูผสมสมุนไพร
แชมพูผสมสมุนไพร
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ.2563]

   
 
จักสานผักตบชวา
จักสานจากผักตบชวา
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ.2563]

   
 
ผ้าฝ้ายทอด้วยกี่กระตุก
ผ้าฝ้ายทอด้วยกี่กระตุก เป็นผ้าทอที่มีความสวยงาม ปราณีต มีหลายลายให้เลือก
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ.2563]