หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
วินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานส่วนท้องถิ่น


 
   
   
   
 
กองสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ ช่องทางและวิธีการลงทะเบียน สุนัข-แมว ในเทศบาลตำบลวังหว้า  
ช่องทางและวิธีการลงทะเบียน สุนัข-แมว ติดต่อกองสาธารณสุข โทร. 035-455100


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพของตำบล  
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพของตำบล


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล  
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล


 
   
   
   
 
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว  
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว


 
   
   
   
 
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังหว้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล และนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังหว้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล และนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน


 
   
   
   
 
"ผู้ว่าฯ​ สรุปประเด็นที่น่าสนใจ" มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด​-19 คำสั่งจังหวัด​สุพรรณบุรี​ที่​ 23/2564​ (ลงวันที่​ 4​ ม.ค.64)  
"ผู้ว่าฯ​ สรุปประเด็นที่น่าสนใจ" มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด​-19 คำสั่งจังหวัด​สุพรรณบุรี​ที่​ 23/2564​ (ลงวันที่​ 4​ ม.ค.64)


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวผู้ที่เดินทางไปสนามไก่ชน จังหวัดอ่างทอง  
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวผู้ที่เดินทางไปสนามไก่ชน จังหวัดอ่างทอง


 
   
   
   
 
การรณรงค์การใช้ถังดักไขมัน ของเทศบาลตำบลวังหว้า  
เพื่อไม่ให้ไขมันที่เกิดจากการครัวเรือนไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลวังหว้า  
ประชาสัมพันธ์ สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลวังหว้า


 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังหว้า  
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังหว้า


 
   
   
   
 
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เริ่มจ่ายเดือนมกราคม 2563  
ด้วยกรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน


 
   
   
   
 
โครงการลงทะเบียนผู้สูงอายุ  
โครงการลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ


 
   
   
   
 
โครงการรับลงทะเบียนคนพิการ  
โครงการรับลงทะเบียนคนพิการ


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย