พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
     
 
 
แจกน้ำยาฆ่าเชื้อโควิช 19
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563

 
การเฝ้าระวังอันตรายสารพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

 
เทศบาลตำบลวังหว้า จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562

 
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมรับเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับด
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

 
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 น้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 0 543

 
โครงการพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

 
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดดงขี้เหล็ก วัดเกาะ และวัดคลองชะโด ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562

 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี2562
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

 
โครงการเทศบาลตำบลวังหว้าเคลื่อนที่ ออกให้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และกิจกรรมมือถือแลกไข่ หมู่ 5, หมู่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเกาะ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

 
โครงการเทศบาลตำบลวังหว้าเคลื่อนที่ ออกให้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และกิจกรรมมือถือแลกไข่ ณ ศาลา SML หมู่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นฯ
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2561

 
โครงการซ้อมแผนความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2561