หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
     
 
 
ท่านนายกปริญญา วราสินธุ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลวังหว้าและพนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า ได้มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม และอำนวยความสะดวกเก็บเรือที่ชาวบ้านขอยืมมาใช้ในช่วงน้ำท่วมจากเทศบาลในเขตเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

 
นายประภัตร โพธสุธน รมช.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอศรีประจันต์ สสอ. พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พักรอ (quarantine) เทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2564

 
เทศบาลวังหว้ามอบถุงยังชีพ ให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ถูกสั่งกักตัว 14 วัน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฏาคม 2564

 
การทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2564

 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2564

 
การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้าสมัยสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี2564
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

 
เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า ณ หอประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564

 
กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลวังหว้า โดยผู้บริหารเทศบาลตำบลวังหว้าและพนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า ร่วมกันประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

 
เทศบาลตำบลวังหว้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2563

 
ประชาสัมพันธ์ สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

 
มอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติราชการดีเด่นแก่พนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

 
มอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติราชการดีเด่นแก่พนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

 
การประชุมประชาคมตำบลวังหว้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า ร่วมกันสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดดงขี้เหล็ก และวัดเกาะ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563