พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
  ชื่อสถานที่ วัดคลองชะโด ตำบลวังหว้า อำเภอรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียด
ประวัติวัดคลองชะโด วัดคลองชะโด เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.2485 (ประมาณ 69 ปี) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เริ่มแรก นายกลิ้ง นางพูล ประทุม และนายหรั่ง นางกอง บุญเรืองรอด เป็นผู้ถวายที่ดินและริเริ่มก่อสร้างวัดขึ้น ได้ตั้งชื่อวัดตามหมู่บ้านคลองชะโด มีเนื้อที่ตั้งวัด 23 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา ดำเนินการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2515 และก่อสร้างอุโบสถเมื่อ พ.ศ.2517 ปัจจุบันอาคารเสนาสนะสงฆ์ครบบริบูรณ์ วัดนี้ มีสมภารปกครองสืบทอดกันมา 9 รูป ตามลำดับดังนี้ 1.พระอธิการถึก 2.พระอธิการหมอน 3.พระอธิการเก๋ 4.พระอธิการชิ้น 5.พระอธิการใบ 6.พระอธิการผิว 7.พระอธิการก๊ก กลฺยาโณ 8.พระอธิการบัว รตนปญฺโญ 9.พระครูสุกิจวิบูล (หลวงพ่อทัศน์) พ.ศ.2512 ถึงปัจจุบัน 10. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดคลองชะโด คือ หลวงพ่อสุโขทัย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ เป็นที่เคารพศรัทธากราบไหว้ของชาวบ้าน สันนิษฐานสร้างขึ้นปลายสมัยสุโขทัย ประดิษฐานในหอสวดมนต์ พุทธลักษณะ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 25 นิ้ว ศิลปะสุโขทัย ตามประวัติมีว่านายหรั่ง บุญเรืองรอด เป็นชาวบ้านกล้วย มีอาชีพล่องเรือขายข้าวเปลือก ไปขายที่กรุงเทพฯ ได้ไปขอหลวงพ่อวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นโดยทั่วไป ท่านให้มาและได้นำมามอบให้วัดคลองชะโด ประดิษฐานอยู่ศาลาพื้นดินในระยะแรก ครั้นต่อมาปูนปั้นเกิดหลุด ชาวบ้านได้เห็นองค์พระเป็นเนื้อทองสัมฤทธิ์ ได้ช่วยกันรักษาดูแล พอถึงวัดสิ้นเดือน 12 ของทุกปี จะมีประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อสุโขทัย ออกมาให้พุทธศาสนิกชนได้ปิดทองในงานปิดทองหลวงพ่อสุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคล พระครูสุกิจวิบูล (หลวงพ่อทัศน์) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้ประชุมชาวบ้านปรึกษาหารือกันว่า สมควรที่จะสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อสุโขทัย เป็นพุทธสถานให้พุทธศาสนิกชนได้นมัสการกราบไหว้บูชา ปิดทอง พร้อมกับพระพุทธรูปของวัดและเก็บพระไตรปิฎก เมื่อถึงวันงานปิดทองพระประจำปี มีประชาชนเดินทางไปร่วมงานปิดทองหลวงพ่อสุโขทัยและร่วมทำบุญกันมาก รวมทั้งญาติโยมที่มาจากต่างถิ่น เป็นที่เชิดหน้าชูตาของท้องถิ่นไปด้วย สำหรับวิหารที่จะสร้างขึ้น ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร ชั้นเดียว ทรงจั่วงบประมาณ วิหารหลวงพ่อสุโขทัย ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพสุวรรณโมลี วัดป่าเลไลยก์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ปิดทองเปลวแผ่นดวงศิลาฤกษ์ และประกอบพิธีวางแผ่นดวงศิลาฤกษ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้
 
     
  จำนวนครั้งที่เข้าชม : 7821 ครั้ง  update : 2020-07-13 14:39:24