พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
  ชื่อสถานที่ ชาติภูมิสถานพระพรหม คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
รายละเอียด
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 พี่ชายคนที่สามของท่าน และภรรยาได้มอบอาคารพาณิชย์ ซึ่งคือร้านใบรัตนาคารบนที่ดินของวัดยางให้แก่คณะกรรมการมูลนิธิชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต เพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานแด่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นศูนย์ข้อมูลชีวประวัติและผลงานของท่าน มีคนในท้องถิ่นร่วมกันบริจาคทรัพย์และข้าวของสมทบ ใบรัตนาคารยุคใหม่จัดแบ่งชั้นล่างเป็นสามส่วน ด้านหน้าซ้าบเป็นโถง ต้อนรับในบรรยากาศบ้านเก่ามีภาพถ่ายครอบครัวและเครือญาติประดับฝาผนัง ด้านหน้าขวาจำลองบรรยากาศร้านขายเสื้อผ้าใบรัตนคารในอดีต ส่วนด้านหลังเป็นมุมของใช้ในครัวเรือนและชั้นวางหนังสือซึ่งมีผลงานของท่านเจ้าคุณฯ ให้เลือกอ่านเลือกฟังได้ตามความพอใจ ชั้นบนมีมุมโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระพุทธรูปและห้องเล็กตั้งสิ่งประดิษฐ์เชิงช่างที่ท่านเจ้าคุณสนใจไว้กลางห้อง ที่ฝาผนังรอบห้องมีป้ายนิทรรศการแสดงคุณลักษณะนิสัยของท่านในเรื่องต่างๆ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่บนชั้นสองนี้อุทิศให้ห้องสอนหนังสือจำลองของท่านในวัยเยาว์ ที่มักเกณฑ์น้องๆ และเพื่อนบ้านมาเป็นนักเรียนอยู่ทุกเย็น
 
     
  จำนวนครั้งที่เข้าชม : 8071 ครั้ง  update : 2020-02-24 06:33:56