พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
  ชื่อสถานที่ ตลาดเก่าศรีประจันต์
รายละเอียด
เป็นชุมชนริมแม่น้ำท่าจีน เดิมเป็นท่าเทียบเรือข้ามฟากเพื่อขนถ่ายสินค้าและการคมนาคมทางน้ำ ซึ่งมีการค้าขายในชุมชนกันอย่างคึกคัก ระหว่างทิศเหนือ " ตลาดสามชุก" และตลาดโพธิ์พยาทางทิศใต้ ทำให้ชุมชนศรีประจันต์ขยายตัวจากท่าเทียบเรือเป็นตลาดลักษรณะแถวยาวเรียงต่อกัน จึงได้ชื่อว่า "ตลาดโรงยาว" ต่อมาคุณหลวงอนุกูลราชกิจ (นายทอง) ยกที่ดินให้ราชการตั้งเป็น อำเภอศรีประจันต์ จึงได้เกิดตลาดสดวัดยาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ได้จัดสร้างตลาดไชยานุภาพและเป็นตลาดสดศรีประจันต์ นับตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันตลาดสดศรีประจันต์ยังคงสภาพความเก่าแก่ทั้งวิถีชีวิตชาวบ้านรวมถึงอาหารสูตรโบราณต่างๆ
 
     
  จำนวนครั้งที่เข้าชม : 8310 ครั้ง  update : 2020-04-10 03:26:42