พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลวังหว้า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 


ผลิตภัณฑ์ กุยช่ายเขียวกุยช่ายขาวปลอดสารพิษ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
      กุยช่ายเขียว กุยช่ายขาว
วัตถุดิบที่ใช้
       เมล็ดพันธ์กุยช่ายเขียว เมล็ดพันธุ์กุยช่ายขาว
กระบวนการผลิต
       ขั้นตอนการทำกุยช่ายขาวนั้นต้องเริ่มจากการปลูกกุยช่ายเขียว และทำการควบคุมแสงโดยการนำกระถางดินเผามาครอบเพื่อไม่ให้พืชทำการสังเคราะห์แสง ใบของกุยช่ายจึงมีลักษณะเป็นสีขาวเนื่องจากไม่มีการสร้างคลอโรฟิลล์
การใช้/ประโยชน์
       เมื่อได้ผลผลิตออกมา กุยช่ายขาวจะขายในราคากิโลกรัมละ 120-140 บาท และกุยช่ายเชียวจะขายได้ในราคากิโลกรัมละ 20 -30 บาท และมีพ่อค้ามารับซื้อถึงกลุ่ม
ติดต่อ/สถานที่จำหน่าย
      ที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 08-6762-2834
  จำนวนครั้งที่เข้าชม : 6661 ครั้ง  update : 2019-04-19 21:52:20