พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
     
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า ร่วมกันสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดดงขี้เหล็ก และวัดเกาะ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563

 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป้องกันและกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนวัดเกาะ หมู่ 5 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

 
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก โรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนบ้านคลองชะโด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

 
โครงการ "ตู้ปันสุข จุดปันรัก” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

 
แจกน้ำยาฆ่าเชื้อโควิช 19
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563

 
การเฝ้าระวังอันตรายสารพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

 
เทศบาลตำบลวังหว้า จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562

 
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมรับเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับด
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

 
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 น้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 0 543

 
โครงการพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

 
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดดงขี้เหล็ก วัดเกาะ และวัดคลองชะโด ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562

 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี2562
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

 
โครงการเทศบาลตำบลวังหว้าเคลื่อนที่ ออกให้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และกิจกรรมมือถือแลกไข่ หมู่ 5, หมู่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเกาะ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562