หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษนักเรียน"Wangwa Football Academy" โดยทางเทศบาลตำบลวังหว้า ร่วมกับ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียนที่มีความสนใจกีฬาฟุตบอล

นายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้าได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 9 ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

นายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "วัยรุ่นสดใสไม่ท้องก่อนวัยอันควรปีงบประมาณ 2565ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี "

นายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้าได้มอบหมายให้กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565ได้ออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลายให้กับบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 4 และวัดดงขี้เหล็ก

นายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า ได้มอบหมายให้กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565ได้ออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลายให้กับบ้านประชาชน หมู่ที่ 7และวัดคลองชะโด
   
[+] more
 
 
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
 
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ ข้าวอินทรีย์
รายละเอียด  ข้าวหอมมะลิอินทรีย์..
ติดต่อ  ข้าวอินทรีย์บ้านลุงทองเหมาะ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 6 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดบ้านกร่าง
รายละเอียด   เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุร่วม 400 ปี เป็นวัดที่มีกรุ๋พระขุนแผนบ้านกร่างเป็นนื้อดิน..
 
ดูทั้งหมด
 
 
จดหมายข่าว
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมการจัดหางาน ปปช.
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ