หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 

โครงการซ้อมแผนความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2565

ภาพกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษนักเรียน"Wangwa Football Academy" โดยทางเทศบาลตำบลวังหว้า ร่วมกับ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียนที่มีความสนใจกีฬาฟุตบอล

นายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้าได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 9 ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

นายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "วัยรุ่นสดใสไม่ท้องก่อนวัยอันควรปีงบประมาณ 2565ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี "

นายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้าได้มอบหมายให้กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565ได้ออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลายให้กับบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 4 และวัดดงขี้เหล็ก
   
[+] more
 
 
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
 
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ แชมพูผสมสมุนไพร
รายละเอียด  แชมพูผสมสมุนไพร..
ติดต่อ  กลุ่มแชมพูสมุนไพร หมู่ 6 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อ : นางวาสนา มีชนะ โ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ เจดีย์กลางน้ำวัดบ้านกร่าง
รายละเอียด   อยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำด้านใต้ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4 มีอายุราว 150 ปี เดิมตั้งอยู่กลางแม่น้ำท่าจีน สร้างขึ้นไว..
 
ดูทั้งหมด
 
 
จดหมายข่าว
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมการจัดหางาน ปปช.
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ