พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

การประชุมประชาคมตำบลวังหว้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า ร่วมกันสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดดงขี้เหล็ก และวัดเกาะ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป้องกันและกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนวัดเกาะ หมู่ 5 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก โรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนบ้านคลองชะโด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

โครงการ "ตู้ปันสุข จุดปันรัก” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า

แจกน้ำยาฆ่าเชื้อโควิช 19
[+] more
 
 
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
 
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ แชมพูผสมสมุนไพร
รายละเอียด  แชมพูผสมสมุนไพร..
ติดต่อ  กลุ่มแชมพูสมุนไพร หมู่ 6 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อ : นางวาสนา มีชนะ โ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
รายละเอียด   -
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
ศูนย์รวมข่าวสาร
หนังสือสถ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
คู่มือสำหรับประชาชน
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมการจัดหางาน ศูนย์รวมข่าวสาร